KÖPA

Du står i begrepp att köpa ett nytt boende men frågorna är många och det är mycket som ska stämma. Hur stor budget har du? Vilket boende önskas och var vill du bo? Som sagt, det är inte helt enkelt.

UTBUD

De bostäder som jag har till salu finner du på Hemnet och på min egen hemsida. Du är också varmt välkommen in i butiken på Drottninggatan 25 för att ta del av mitt utbud.

VISNING

Du är givetvis hjärtligt välkommen på visningarna. I så fall vill jag att du hör av dig antingen via telefon eller e-post och lämnar namn och telefonnummer. Har du vägarna förbi butiken är du välkommen in för en pratstund.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Som köpare har du undersökningsplikt. Det innebär att du själv, eller tillsammans med en besiktningsman, gör en noggrann undersökning av fastigheten. Som köpare kan du i regel inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som borde upptäckts vid undersökningen. Undersökningsplikten omfattar inte bara den byggnadstekniska besiktningen utan hela fastigheten dvs mark, byggnader, installationer m m. Även vid köp av bostadsrätt är det viktigt att du undersöker lägenheten och skaffar dig en bild av bostadsrättsföreningens ekonomi och stadgar. Fastighetsmäklarnämnden har sammanställt riktlinjer som de rekommenderar alla mäklare att följa.

BUDGIVNINNG

Det finns två typer av budgivning: öppen och sluten budgivning.

Vid s.k. öppen budgivning lämnar spekulanterna bud till mäklaren som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud.

Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som lämnat bud informeras inte om övriga bud.

Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur en eventuell budgivning ska gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras.

KORT OM BUDGIVNING

Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Efter avslutad försäljning har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet sålts till någon annan.

Samtliga bud registreras i mäklarsystemet med information om budets storlek, vem som lagt budet och tidpunkt när budet lämnades. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts.

Säljaren får alltid löpande information om samtliga bud som har lämnats.

Budgivningen är inte avslutad förrän köpekontrakt är skrivet.

Det är alltid säljaren som bestämmer vem som får köpa.

Säljaren har fri prövningsrätt. Det betyder att det är säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Vid köp av en fastighet eller en bostadsrätt är varken säljare eller köpare bundna förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge parter. Fastighetsmäklarnämnden har sammanställt riktlinjer som de rekommenderar alla mäklare att följa.

KONTRAKT

När tiden är inne för att genomföra köpet ska det skrivas ett kontrakt. Vid kontraktsmötet gå jag igenom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter.

TILLTRÄDE

På tillträdesdagen träffas vi alla , vanligtvis hos köparens bank eller på mitt kontor. Bostaden skall då vara klar för överlämning och nycklar och handlingar gällande bostaden skall medföras. Jag har upprättat en likvidavaräkning gällande resterande belopp som skall regleras samt uppgifter om lösen av säljarens eventuella lån.